Capaciteit

Maximum capaciteit

Vanaf schooljaar 2013-2014 moeten alle basisscholen hun capaciteit op voorhand bepalen.
Dat wil zeggen dat ze moeten aangeven voor hoeveel leerlingen er plaats is. Deze capaciteit kan jaarlijks wijzigen.

Capaciteit schooljaar 2018-2019

Het aantal kleuters dat ingeschreven kan worden in de Vrije Basisschool Mickey Mouse – De Sleutel bedraagt 190.

Het aantal leerlingen dat ingeschreven kan worden in het lager onderwijs in de Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel bedraagt 250.

Indien u hier meer info over wenst kan u de school contacteren via info@mickeymouse-desleutel.be
Inschrijven in de school

Hieronder vindt u enkele documenten met de belangrijkste regels over het inschrijven in de school: